Taekwondo kup examens, juni 2018

Op 23 juni j.l. vonden weer de Taekwondo kup examens plaats. Er waren zo’n 12 deelnemers voor dit examen.

Begonnen werd met theorie, en daarna werden de diverse examen onderdelen in een flink tempo doorgenomen. Het niveau in de club zit goed in de lift, en dat was ook  op het examen duidelijk te zien. Zeker de lage banden pakken de lesstof erg goed op!

Bijna iedereen geslaagd, van harte gefelicieerd. Ook de examen commissie heel erg bedankt.

Beneden groepsfoto met de deelnemers: