Zaterdag 17 november werden eveneens de Jin Jung Kwan Hapkido kub- examens gehouden. Er werd tijdens de examens had gewerkt, en de meeste kandidaten konden de jury overtuigen dat hun niveau voldoende was voor een volgende graad. Gevolg, 13 leerlingen slaagden voor hun volgende graad. Allen...

Op 23 juni j.l. vonden weer de Taekwondo kup examens plaats. Er waren zo'n 12 deelnemers voor dit examen. Begonnen werd met theorie, en daarna werden de diverse examen onderdelen in een flink tempo doorgenomen. Het niveau in de club zit goed in de lift, en...